Dlaczego sprzęgła hydrauliczne są ocieplane?

Elementy automatyki grzewczej w instalacjach C.O. są stale udoskonalane. Dzięki temu system grzewczy – jako całość – pracuje efektywniej i wydajniej. Przykładem rozwiązań, które poddano stopniowej „ewolucji” są sprzęgła hydrauliczne SHE. Jedną z wprowadzonych do nich zmian był montaż zewnętrznej warstwy ociepleniowej.

Rola sprzęgła hydraulicznego w instalacji grzewczej

Sprzęgło hydrauliczne SHE w instalacji grzewczej pełni dwojaką funkcję. Po pierwsze rozdziela obwody grzewcze odpowiedzialne za zasilenie instalacji C.O. i wody użytkowej, a po drugie – chroni kocioł przed nawrotem zimnej wody powrotnej. Dzięki temu:

  • wydłuża się żywotność kotła, gdyż występujące w nim różnice w temperaturze wody są mniejsze,
  • poprawia się efektywność sterowania instalacją grzewczą. Oznacza to, że montaż sprzęgieł hydraulicznych pozwala zwiększyć sprawność i niezawodność całej instalacji, a zwłaszcza kotła, który jest jej najważniejszym elementem.

Jak działa sprzęgło hydrauliczne?

Standardowe sprzęgła hydrauliczne SHE zapewniają krótki czas reakcji na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Jak one działają?

  1. Jeśli zapotrzebowanie na energię cieplną wzrasta, to układ przekierowuje ją tak, aby do kotła wracała chłodniejsza woda. Dzięki temu automatyka natychmiast wymusi wzrost ciepła w palenisku i tym samym w podgrzewanym zbiorniku wody.
  2. Jeśli zapotrzebowanie na energię cieplną spada, to sprzęgło kieruje rozgrzaną wodę do obiegu powrotnego instalacji CO. Dzięki temu wchodząca w jej skład automatyka obniża zużycie paliwa w komorze spalania.

Dlaczego ociepla się sprzęgła hydrauliczne?

Niektóre sprzęgła hydrauliczne she pokrywane są warstwą ocieplenia. Jest to konieczne w celu odizolowania cieczy przekazującej ciepło od otoczenia. W przeciwnym razie istniałoby ryzyko wystąpienia błędów podczas sterowania pracą systemu grzewczego. Warto dodać, że dzięki zastosowaniu ocieplenia zmniejszają się również straty, które powstają na skutek przenikania ciepła na zewnątrz. Warto dodać, że sprzęgła te wyposażone są również w szereg innych rozwiązań, które usprawniają ich obsługę i pozwalają je efektywniej wykorzystać. Funkcjonalne elementy sprzęgła SHE to:

  • kapilara, która służy do podłączenia czujnika temperatury, dzięki któremu można monitorować warunki panujące wewnątrz urządzenia,
  • automatyczny odpowietrznik, który w przypadku wzrostu ciśnienia wewnątrz sprzęgła usuwa z niego nadmiar wody lub pary wodnej,
  • dwie kierownice przepływu, których zadaniem jest ukierunkowanie przepływu wody ciepłej i zimnej,
  • korpus wykonany ze stali nierdzewnej, który charakteryzuje się zwiększoną odpornością na oddziaływanie wody.

Jak widać, sprzęgła hydrauliczne SHE to rozwiązania godne instalacji XXI wieku, które na dodatek poddawane są ciągłym udoskonaleniom.