Gaszenie tam, gdzie woda nie przejdzie – o mgle wodnej w instalacjach przeciwpożarowych

water_mist

Z pewnością wielu ludzi nie zdaje sobie z sprawy z tego, jak bardzo rozwinięte są współczesne instalacje przeciwpożarowe. Rozwój tej gałęzi rynku dąży do całkowitego zautomatyzowania odpowiedzi na pojawiający się ogień w danym pomieszczeniu. Zdecydowaną większość użytkowników takich systemów przeciwpożarowych są firmy, korporacje czy magazyny i hale produkcyjne, na terenie których znajduje się sprzęt o bardzo dużej wartości. Jedną z metod gaszenia pożarów jest popularna mgła gaśnicza.

Co to jest mgła gaśnicza?

To opracowany przez specjalistów system podawania wody gaśniczej w taki sposób, że umożliwia gaszenie m.in. substancji, których nie można gasić zwartym strumieniem wody (np. benzyny). Krople wody wydobywające się z specjalistycznych prądownic mgłowych mają wielkość ok. 25 mikrometrów i charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami chłodzącymi ze względu na szybkość parowania. Bez wątpienia kolejnym atutem wykorzystania mgły gaśniczej w instalacjach przeciwpożarowych jest fakt, że nie niszczy ona gaszonych obiektów, ponieważ nie występuje bezpośrednie działanie silnym strumieniem wody na przedmioty znajdujący się pomieszczeniu.

Mgła gaśnicza w systemach przeciwpożarowych

Coraz częściej wykorzystuje się mgłę gaśniczą w instalacjach przeciwpożarowych montowanych w dużych budynkach. Jednym z powodów jest oczywiście fakt, że umieszczenie dysz wyzwalających mgłę gaśniczą w strategicznych miejscach narażonych na pożar umożliwia w przypadku zagrożenia bardzo szybkie zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się ognia poprzez obniżanie temperatury. Niewątpliwie mgła gaśnicza sprawdza się także świetnie w budynkach o wartości historycznej, ponieważ jak już wspomnieliśmy –nie niszczy ona gaszonych obiektów.

Instalacje przeciwpożarowe oparte na gaszeniu mgłą gaśniczą mogą być zamontowane w niemal wszystkich kategoriach budynków. Pomieszczenia nie muszą wykazywać się wysoką szczelnością ani określonym rozmieszczeniem. Dodatkowo rurki systemu gaśniczego można zamontować w sposób niewidoczny.