Kanalizacja zewnętrzna – rodzaje i elementy systemów

Kanalizacja zewnętrzna w domu jednorodzinnym składa się między innymi z rur kanalizacyjnych i innych elementów, których zadaniem jest odprowadzenie ścieków do oczyszczalni lub do kanalizacji miejskiej. W przypadku budynków jednorodzinnych zwykle spotyka się kanalizację zewnętrzną indywidualną, jednak występuje również kanalizacja zbiorcza. W każdym przypadku wymaga systematycznego czyszczenia, aby nie powstawały w niej zatory i mogła prawidłowo działać przez cały czas.

Kanalizacja zewnętrzna w domu jednorodzinnym — rodzaje

W przypadku domów jednorodzinnych można wyszczególnić dwa rodzaje kanalizacji zewnętrznej: sanitarna i deszczowa. Pierwsza z nich zbudowana jest ze studzienki rewizyjnej, rur kanalizacyjnych oraz kilku innych elementów, które odprowadzają ścieki pochodzące z użytkowania budynku. Kanalizacja deszczowa z kolei ma za zadanie odprowadzać wodę deszczową z powierzchni dachu budynku.

Występują również systemy łączone oba wyżej wymienione rodzaje kanalizacji, które nazywane są hybrydowymi. Ich zadaniem jest odprowadzanie zarówno ścieków sanitarnych, jak i deszczówki. Na wybór najlepszego rodzaju kanalizacji do domu składa się wiele elementów, w tym indywidualne potrzeby, przepisy obowiązujące w danej lokalizacji oraz warunki geologiczne.

Jak buduje się kanalizację zewnętrzną?

Proces budowy systemu kanalizacji zewnętrznej można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie projektu, który wskazuje rozmieszczenie rur, kształt i wymiary studzienki rewizyjnej oraz lokalizację podłączenia do głównego systemu kanalizacji miejskiej. Przed rozpoczęciem robót należy przygotować plac budowy poprzez wykop pod rury kanalizacyjne i studnię inspekcyjną. Następnym krokiem jest instalacja rur kanalizacyjnych, które mogą być wykonane z betonu lub tworzywa PCV. Powinny być one odpowiednio połączone i zabezpieczone przed przewróceniem. Kolejna czynność, jaką należy wykonać to instalacja studni rewizyjnej, która zapewni dostęp do czyszczenia i konserwacji rur kanalizacyjnych. Wreszcie, zewnętrzna sieć kanalizacyjna musi być podłączona do głównej sieci kanalizacyjnej miasta poprzez przyłącze kanalizacyjne. Zanim odda się system do użytku, konieczne jest wykonanie pomiarów i prób szczelności, aby upewnić się, że spełnia wszystkie normy.

Z jakich elementów składa się kanalizacja zewnętrzna domu jednorodzinnego?

Kanalizacja zewnętrzna w domu jednorodzinnym składa się z kilku elementów, do których zalicza się:

  • rury PCV,
  • kształtki PCV,
  • studzienki kanalizacyjne,
  • pierścienie wyrównawcze,
  • łańcuchy uszczelniające,
  • przewód odpływowy.

Wszystkie wyżej wymienione części oraz inne potrzebne do budowy kanalizacji zewnętrznej są łatwo dostępne między innymi w sklepie Rurex.