Zalety połączenia pompy ciepła i zbiornika buforowego

Stawiając nowy dom lub modernizując istniejącą już nieruchomość, warto zastanowić się nad zaimplementowaniem do naszego projektu, nowoczesnych i przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań. Wiele z nich pozwoli także na dokonanie znaczących oszczędności w domowym budżecie, być może warto np. zainstalować bufor do pomp ciepła. Może wydawać się, iż jeden element instalacji nie może mieć dużego wpływu na funkcjonowanie całego układu, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Pompy ciepła — zasady funkcjonowania

Pompa ciepła to urządzenie zaprojektowane w celu pozyskiwania energii naturalnej na kilka sposobów. W zależności od warunków panujących w danej nieruchomości możemy uzyskiwać ciepło z powietrza, ziemi oraz wody.

Warto pamiętać o tym, iż zestaw pompa plus bufor do pomp jest w stanie doskonale zastąpić inne znane urządzenia grzewcze, takie jak wszelkiego rodzaju piece oraz inne aparaty, do których pracy konieczne jest zasilanie elektryczne. Bufor nie wytwarza, a tylko magazynuje ciepłą wodę, dlatego też nie zużywa dużej ilości prądu. By możliwe było poczynienie korzyści, zwłaszcza tych finansowych, najlepiej jest od początku zdecydować się na zestaw, w skład którego będzie wchodził bufor do pomp ciepła.

Długa lista korzyści

Zestaw składający się z pompy oraz bufora pozwala na osiągnięcie wielu wymiernych korzyści. Po pierwsze znacznie mniejszemu zużyciu ulegają poszczególne elementy urządzenia. Możliwe jest to dzięki rzadszemu załączaniu się pompy, gdyż ciepło potrzebne do ogrzania wody bieżącej oraz instalacji centralnego ogrzewania pochodzi z bufora. Dlatego też podzespoły odpowiedzialne za zapewnienie ciepła są mniej narażone na szybkie zużycie czy też będące tego wynikiem awarie.

Kolejną zaletą jest możliwość wyrównania temperatury, która panuje w danej nieruchomości przez całą dobę. Inną korzyścią jest także rzadsza konieczność kontroli pompy i ograniczenie wizyt w pomieszczeniu, gdzie ona się znajduje. Jest to znaczna wygoda zwłaszcza zimą, biorąc pod uwagę fakt, iż pompy przeważnie instalowane są w piwnicach, komórkach lub garażach. Nie bez znaczenia jest także możliwość stworzenia kilku obiegów instalacji centralnego ogrzewania, takich jak ogrzewanie podłogowe lub kaloryfery.

Koszty, jakie niesie ze sobą bufor do pomp ciepła oraz jego instalacja, mogą wydawać się duże, jednak biorąc pod uwagę oszczędności wynikające ze zmniejszenia się rachunków związanych z energią elektryczną, oraz samowystarczalność, jaką uzyskujemy, jest to bardzo korzystne rozwiązanie.

Dowiedz się więcej na http://www.noel.pl/polaczenie-zbiornika-buforowego-i-pompy-ciepla/